Chiojdu, vechi sat moşnenesc, datează de la începutul ţării Româneşti,din vremea când Mihail Voievod fiul lui Mircea cel Bătrân, în anul 1418 dă moşnenilor din Starchiojd < ca să le hie moşie Chiojdul >. La jumătatea secolului XV, când hrisovul mai sus pomenit dădea acel drept de proprietate asupra Chiojdului, cu tot ceea ce Dumnezeu crease în acele locuri, actuala localitate Chiojdu, aflată atunci în plină istorie medievală românească, se constituia deja într-un bastion al civilizaţiei muntene, cu specificul inconfundabil al zonei Subcarpaţilor de curbură. Istoria locală, bogată în fapte şi dovezi materiale, în care am amintit doar unul cu titlu de preambul, este completată până la concurenţă de tradiţia locală orală (legende) şi acestea la fel de înaintate în timp, ca şi vestigiile scoase la lumina zilei de căutătorii trecuturilor.

 

 

Știri și evenimente

Afisaj Electoral - Aleger pentru Senat și Camera Deputaților

Dispozitia nr. 198 / 2020 privind Stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Afisaj Electoral

Dispozitia nr. 165/2020 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile autoritatilor publice locale din anul 2020

Masuri pentru prevenirea infectiilor cu COVID19

Masuri pentru prevenirea infectiilor cu COVID19

Hotararea nr. 1 / 2020 - Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a com. Chiojdu privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea infectiilor cu coronavirus COVID19 pe raza comunei Chiojdu